Hjem

Fredskovens Ejerlaug er grundejerforeningen for grundejere i Fredskoven ved Bjerge Sydstrand. Medlemskab er obligatorisk og det er ligeledes obligatorisk at følge den tinglyste klausul fra 1962, som foreskriver at området skal bevares som skovområde.

Fredskoven er et fantastisk naturområde, hvor mennesker og dyr eksisterer side om side i naturen under årstidernes inspirerende omskiftelighed.

Fyrrestien ved Osvejen 100 ned mod stranden

Velkommen til Fredskovens Ejerlaugs hjemmeside

Siden er senest revideret den 1. juli 2020